Moslimpunkers wèl, Léonard niet vervolgd door CGKR

Leo_Abu001.jpg

Het overlijden van Marie-Rose Morel is een straf van Allah. Aids is een vorm van immanente gerechtheid. De eerste uitspraak komt van Sharia4belgium. De tweede van Mgr. Léonard. Ziet u een verschil? Ik niet. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) wel.

Eigenlijk wou ik helemaal niets schrijven over het overlijden van Marie-Rose Morel.  Als lid van het Vlaams Belang heeft ze enkele homofobe uitspraken gedaan maar die zijn niet echt striemend als je ze vergelijkt met die van Alexandra Colen of Fillip Dewinter. Toen ze nog lid was van de NVA liep ze trouwens mee in de Pride. Vakbondsmensen waren minder gelukkig met haar passie om vakbonden monddood te maken. Maar eigenlijk is dit bij het overlijden van een politica niet echt relevant. Het VB blijft homofoob en anti-vakbondsgezind. 

Enggeestige godsdienstbeleving

De uitspraak van Sharia4belgium is zo van de pot gerukt dat ze terecht verontwaardiging opwekt. Het is een staaltje van hoe enggeestig en gevaarlijk sommige mensen hun godsdienst beleven. Sharia4belgium is een marginale groep binnen de moslimgemeenschap.Islamdebat.jpg Zo marginaal dat ze bijna een pak slaag kregen op de recente solidariteitsdemonstratie met de opstanden in Egypte en Tunesië: “Enkele malen kwam het tot kleine opstootjes tussen demonstranten en een kleine delegatie van Sharia4belgium. Hun aanwezigheid werd door de meesten als provocatief ervaren en zette hier en daar kwaad bloed. Dit hoeft niet te verbazen, want uit hun plakkaten – waarop onder andere ‘Down with democracy!’ en ‘Sharia for Egypt!’ te lezen stond – was af te leiden dat ze niet echt de boodschap van de betoging begrepen hadden.”  Islamkenner Lucas Catherine omschreef hen als “Een groepje marginale religieuze punkers. In plaats van vlammende haarpieken en piercings dragen ze tulband en boerka. Provocateurs met hun kleding en door wat ze zeggen, zoals de rondreizende punkers in de straten van Brussel die voor bier en hun hond geld schooien en als je niets geeft schelden. Beide groepen zijn even marginaal en staan buiten de maatschappij en hun gemeenschap.”  Het Vlaams Belang profiteert volop van hun bestaan. Ze vormen de ideale ‘tegenstander’ voor deze partij om ‘aan te tonen’ hoe gevaarlijk moslims wel zijn. Als het groepje niet zou bestaan dan zou het VB ze uitvinden.

“Zo snel mogelijk”

Het Centrum diende klacht in tegen Sharia4Belgium op 22 april 2010: “Het Centrum baseert zich hiervoor onder meer op herhaalde uitspraken van Abu Imran (inzet foto), woordvoerder van Sharia4Belgium, die over de homoseksuele gemeenschap zei: ‘Er is geen plaats voor hen en een geleerde zal hen waarschijnlijk tot de dood veroordelen”.  Gisteren kon je op de website van het CGKR lezen: “Het Centrum is diep verontwaardigd over de inhoud van de boodschap die kan wijzen op aanzetting tot haat. Het Centrum schrijft zo snel mogelijk de bevoegde gerechtelijke gerechtelijk instanties aan om deze feiten te voegen bij andere gegevens die reeds aanleiding gaven tot de opening van een dossier na klachten door het Centrum.” Voor mij niet gelaten. Maar waarom zij wel en Léonard niet?

Léonard heeft macht, zeer veel macht

We kunnen lang discussiëren over wat nu precies aanzetten tot haat is. Waren de anti-Joodse uitspraken van de katholieke kerk voor de tweede wereldoorlog een aanzet tot haat? De Nazi’s hebben er in elk geval dankbaar gebruik van gemaakt. Het CGKR tilt dus zwaar aan de uitspraken van een minuskuul groepje dat door niemand – ook niet door de overgrote meerderheid van de moslims – ernstig wordt genomen. Dat is wel even anders bij Mgr. Léonard.proces leonard,katholiek,moslim Hij is het hoofd van een internationaal netwerk (de katholieke kerk) dat in België jaarlijks een miljoenenbedrag toegeschoven krijgt.  Die regeling is het resultaat van een historisch compromis en zit zelfs verankerd in de grondwet. Die bepaalt dat “de wedden en pensioenen van de bedienaren der erediensten ten laste van de Staat komen”. Concreet voorziet de staat daartoe jaarlijkse 103,7 miljoen euro op de begroting van Justitie. Daarvan gaat 85,9 miljoen euro naar de erkende erediensten. De katholieke dienaars zijn goed voor 95 procent van dat bedrag of zo’n 80 procent van het volledige budget. Daarnaast controleert de kerk een groot deel van de scholen, klinieken en bejaardentehuizen. Om over de internationale invloed nog te zwijgen. Duidelijk geen marginaal maar een man met heel veel macht en daar zijn holebi’s en transgenders ook het slachtoffer van. Bij elke uitspraak draagt de aartbisschop een verpletterende verantwoordelijkheid.

CGKR ontziet Léonard

Volgens een verklaring op 15 oktober 2010 van het CGKR: “pleegt Léonard in juridische zin geen inbreuk op de antidiscriminatiewetgeving.” Het contrast met hun ijver om de punkers van Sharia4belgium te vervolgen kan niet groter zijn. Het is duidelijk dat het CGKR met twee maten en twee gewichten meet en op een of andere manier zwicht voor de macht van Léonard.  De top van Çavaria liet zich leiden door het oordeel van het CGKR en verklaarde eveneens dat ze zich geen burgerlijke partij wenst te stellen in de klacht die door advokaat Jean Marie De Meester werd neergelegd tegen Léonard. Het is misschien een goed moment om daar eens opnieuw bij stil te staan. Of gaat Çavaria zich misschien wèl burgerlijke partij stellen in de klacht van het CGKR tegen Sharia4belgium?

Lees ook: Wat heb ik aan Benno?