De dag waarop we geen actvisten meer nodig hebben zal prachtig zijn

Simon Vandereecken001.jpg

Cet interview en français

“Wij willen een regering! Wij willen een open en eerlijke dialoog tussen alle partijvoorzitters zowel aan Vlaamse als aan Franstalige kant. Wij willen dit zo snel mogelijk!” Wie dit roept kan op mijn belangstelling rekenen. Intussen kent iedereen het initiatief en op de facebookgroep hebben al 17.951 mensen zich gemeld.  Eén van de initiatiefnemers is Simon Vandereecken (aka Johnny Jane). Hij is homo. Wie homo is en zich hierin engageert kan zeker op mijn belangstelling rekenen. Dus interviewde ik hem via Facebook.

– Vertel eens waarom je het belangrijk vindt dat we meedoen.

Omdat ons land momenteel in een zware impasse zit. En dat zeg ik niet vanuit een politiek standpunt maar vanuit mijn bekommernis voor de sociale en financiële toestand. De afwezigheid van een regering heeft tot gevolg dat het land langzaam op een bankroet afstevent. En als dat gebeurt: bye bye werkloosheidsuitkering, OCMW, sociale zekerheid… en talrijke jobs in gevaar. Tonnen belangrijke dossiers blijven onbehandeld wat enorme problemen begint te veroorzaken op allerlei terreinen: asiel, immigratie, daklozen, regie der gebouwen, onderhoud van de wegen…

– Je bent openlijk homo. Hoe reageren de andere leden van de groep daarop?

We hebben daar infeite nog niet over gepraat. Het geeft voor niemand problemen. Ik denk dat de mentaliteit enorm geëvolueerd is op dat gebied. Ieder van ons heeft verschillende oriëntaties en plannen. Je kan een persoon niet herleiden tot wat er in zijn bed gebeurt.

– Ik vind persoonlijk dat ik mij als holebitransgenderactivist niet kan beperken tot de emancipatie van LGBTI maar ook de strijd moet ondersteunen van andere onderdrukte groepen. Ben jij het daarmee eens?

Simon Vandereecken002.jpgHelemaal. Het is fout dat in deze tijd gediscrimineerd worden omwille van wat ze zijn, geloven of wat dan ook. Iemand herleiden tot één aspect van zijn persoonlijkheid en de rest minachten is gewoon stom.  Momenteel moet de mentaliteit verder evolueren. De strijd hiervoor blijft nodig helaas. De dag dat men geen activisten meer nodig zal hebben zal een prachtige dag zijn Lachen

– Jij behoort tot de generatie die kan genieten van de rechten die afgedwongen werden gedurende de voorbije jaren. Hoe zie jij de toekomst van de holebitransgenderbeweging? Welke doelstellingen moet men nog bereiken?

Ik denk dat er een België schitterend werk is geleverd, zowel op het vlak van het huwelijk als adoptie. Nu zijn er nog heel wat gevechten te leveren om een meer open mentaliteit te krijgen en de beeldvorming van LGBT te verbeteren.  Ik denk dat er nog heel veel werk te doen is voor de transgenders maar ook rond kunstmatige inseminatie en veel andere onderwerpen.

– Er is een advocaat die klacht heeft neergelegd tegen Mgr. Léonard omwille van zijn homofobe uitlatingen. Kan hij op jouw steun rekenen?

Natuurlijk. Zoals iedereen die homofobe uitlatingen doet veroordeeld dient te worden. Mgr. Léonard is momenteel woordvoerder van de kerk. Ik denk niet dat wat dit betreft hij moet worden geviseerd maar de katholieke kerk zelf die wat mij betreft zich niet mag uitlaten over maatschappelijke thema’s (zoals de seksualiteit) maar enkel over filosofische vraagstukken. Ik ben niet katholiek maar heb wel verschillende keren de Bijbel gelezen. Als men zich toespitst op de boodschap van Jesus leest men over vrede, liefde en het accepteren van iedereen, ongeacht de verschillen.

– Ik zie op Facebook dat jullie geen vrouwen in jullie groep hebben. Waarom niet?

Simon Vandereecken003.jpgDat is absoluut niet gewild. Wij kenden elkaar helemaal niet voor we aan het organiseren van deze manifestatie begonnen.  Onze groep is ontstaan zoals hij ontstaan is.

– Kan jij evengoed speechen als Barnaby RaineKnipogen

Het is niet aan mij om daarover te oordelen LachenMaar ik ben het helemaal eens met wat hij zegt en ik kan niet anders doen dan hem gelijk geven. Zijn verhaal geeft goed het imago aan dat men heeft over de huidige generatie jongeren en op welk vlak dat imago fout is Lachen

– Ik zie op Facebook dat je verloofd bent. Voor wanneer is de bruiloft?

We zijn er stilletjes over aan het nadenken en alle voor- en nadelen aan het afwegen. Maar er is nog niets gepland Lachen

Simon Vandereecken004.jpg

WHEN? The 23rd January from 13h to 17h
WHERE? Albert II Boulevard richting het Jubelpark

Speech Barnaby Raine