Bart De Wever onwetend of gewoon kwaadwillig?

moskee0001

Bart De Wever blijkt ondanks zijn drukke bezigheden toch nog de tijd te vinden om tweewekelijks zijn licht te laten schijnen op actuele gebeurtenissen. Op 19 oktober had hij het over de hiv-uitspraak van Léonard en… moslimgidsen in de moskee.

Onder de titel ‘Consequent zijn over religies’ betreurt hij de uitspraak van Leonard maar voegt er meteen aan toe dat hij niet te vinden is voor een debat over de financiering van de erediensten. BDW blijkt dus niet enkel een trouwe volgeling van werkgeversorganisatie VOKA maar ook de beschermer van de katholieke schatkist die door de belastingbetaler gewild of ongewild gevuld wordt.

“Geen homo’s in de moskee”

BDW moet per opiniestukje voldoende tekst insturen. Hij had dus nog wat plaats over. Wat is er dan eenvoudiger dan een aanval te doen op de moslims? Hij schrijft: “De grote ophef die sommigen geven aan deze zaak is trouwens omgekeerd evenredig met hun tolerant en cultuurrelativistisch stilzwijgen als dezelfde opinie niet namens God maar namens Allah wordt vertolkt. Er was derhalve nauwelijks enige verontwaardiging toen Antwerpse moslimgidsen verklaarden dat ze onder geen beding homo’s wensten rond te leiden in de moskee. Willen we eigenlijk wel weten wat er in sommige moskeeën op ons grondgebied wordt verteld over aids en homoseksualiteit? Léonard zal er maar bleekjes bij afsteken, vrees ik.”

Waarover gaat het?

Omar Nahas_2642_7
Omar Nahas

In het najaar van 2009 startte het eerste opleidingstraject voor vrijwillige moskeegidsen in de stad Antwerpen. Tien kandidaat-gidsen volgden de opleiding. Zeven van hen rondden met succes de stageperiode van vijf maanden af. Onder de kop ‘Geen rondleiding voor homo’s in Antwerpse moskees?’ verscheen hierover in De Standaard van 7 oktober een artikel. En jawel hoor: de journalist heeft zijn artikel gekruid met uitspraken die hem toelieten deze vette kop boven zijn artikel te zetten.  Een eenvoudige navraag bij de verantwoordelijke ambtenaar leerde mij dat de twee gidsen behoorlijk aangeslagen waren door het stuk.  Hoe moet je als moslim op zo’n vraag een antwoord geven?  Probeer het maar eens. Het accepteren van homoseksualiteit is een moeizaam proces dat bij de moslims eigenlijk pas gestart is. Dat is geen thema om in de krant zomaar iets over te vertellen. De gidsen ontkennen trouwens dat ze het geformuleerd hebben zoals het in de krant staat afgedrukt. Omar Nahas, verantwoordelijke voor het project en auteur van het boek ‘Islam en homoseksualiteit’ reageerde de dag nadien in Het Laatste Nieuws: “Ik ken die man en zijn houding ten opzichte van diversiteit is heel positief. De islam denkt niet anders over homoseksualiteit dan de katholieke kerk of het joodse geloof. Zo is dat nu eenmaal. Maar ònze regel is: respect voor iedereen.” BDW leest dus blijkbaar maar één krant.

Geen Ophef

Een storm in een glas water dus. Maar vermits we sedert 9/11 geen enkel vertrouwen in moslims behoren te hebben en in elke moskee een of andere obscure samenzwering moeten zien verbaast het mij niet dat de ‘kwaliteitskrant’ De Standaard hier garen bij spint. Het is geweten dat artikels over moslims doen verkopen. En bij elke klik op de website betalen de adverteerders wiens advertenties op die pagina staan.  Dit soort artikels komt de vrede tussen moslims en holebitransgenders uiteraard niet ten goede.  De bewering dat holebi’s niet welkom zijn in een moskee wordt trouwens door de feiten weerlegd. In een reactie van het Antwerpse Roze Huis lezen we ondermeer: “Dit voorjaar (op 15 mei 2010) werd een groep van Het Roze Huis net door Adem (een van de gidsen) rondgeleid in een Turkse moskee in Hoboken. Dat gebeurde in het kader van zijn opleiding ‘Welkom in de Moskee’ waarbij ook projectleider Omar Nahas aanwezig was. De rondleiding veroorzaakte geen ophef, noch bij de gids noch bij de andere gelovigen die de holebi’s en transgenders naderhand in de moskee ontmoetten en die hen op thee trakteerden.”

Iftar

In een lezersbrief van Çavaria die ook op hun website staat luidt het: “Een Antwerpse moskeegids zou aan een groep journalisten gezegd hebben dat hij een groep holebi’s niet zou rondleiden, omdat dit onverenigbaar is met de regels van de moskee.” De zinsnede “zou gezegd hebben” is een zeer zwakke aanhef voor een lezersbrief.  Heeft hij het nu gezegd of niet? Misschien volgende keer eerst een paar telefoontjes doen naar mensen die op de hoogte zijn alvorens zoiets in te sturen. En het dan gewoon beter niet insturen?  “De Antwerpse holebigemeenschap ondernam al acties om de moslims en holebi’s dichter bij elkaar te brengen. Zo vierden beide gemeeschappen bijvoorbeeld samen een Iftar-avond tijdens de ramadan.” schrijft çavaria nog. Heel gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.  Maar ik denk dat we intussen wel aan iets sterkers toe zijn dan een maaltijd na zonsondergang. Het wordt tijd dat çavaria een platform creëert waar moslims (holebitransgenders en hetero’s) en holebistransgenders (moslims of niet-moslims) van gedachte kunnen wisselen over de relatie tussen de twee minderheidsgroepen. Het wordt tijd dat holebitransgenders en moslims met één stem spreken waar dat nodig is. Misschien worden dan zelfs de columns van Bart De Wever daar beter van. Alhoewel…

Bart De Wever, die het nodig vindt om holebitransgenders en moslims tegen mekaar uit te spelen op een moment dat holebitransgenders zich opwarmen voor acties  tegen Leonard. Waarvan akte.

Lees ook: “Wie is er bang van de islam?” en Holebi-imam over God en liefde en Over ver-/wantrouwen