Çavaria hekelt uitspraken Léonard

paus_léonard_cartoon_a
André-Joseph Léonard, de nieuwe aartsbisschop van Brussel-Mechelen, vergeleek op de Franstalige televisie homoseksualiteit met anorexia. Çavaria schrikt niet van deze uitspraak, omdat het al lang duidelijk was dat Léonard erg conservatief is, maar vindt ze wel dom en beledigend.

Léonard stelt eigenlijk dat homoseksualiteit een ziekte is. hij heeft geprobeerd zijn eerdere standpunt over homoseksualiteit te verduidelijken.  Waar hij vroeger stelde dat homoseksualiteit ‘abnormaal’ is, heeft hij het nu vergeleken met anorexia. “Anorexia is een ontwikkeling die niet te rijmen valt met eetlust, maar ik zou nooit zeggen dat anorexiapatiënten abnormaal zijn”, zo luidde het.

Mieke Stessens van Çavaria: “Zijn bizarre vergelijking verduidelijkt niets. Voor ons behoudt Léonard dezelfde mening over homoseksualiteit, namelijk dat het abnormaal is, een ziekte zelfs. Het is zijn recht om dat te zeggen, maar het is ook ons recht om erop te wijzen dat zijn uitspraken onzinnig, zeer dom en beledigend zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie schrapte homoseksualiteit trouwens al in 1990 als mentale stoornis.”

Volgens Çavaria is de invloed in België van een man als Léonard beperkt, zeker als het over seksuele moraal gaat. Voor het buitenland ligt dit anders en dat baart Çavaria dan ook meer zorgen. Mieke Stessens: “In België mag de invloed van het Vaticaan beperkt zijn, in andere, zeer katholieke landen, is ze dat niet. Daar heeft de mening van het Vaticaan wel degelijk invloed op het dagelijks leven van de mensen. Het Vaticaan is als staat bovendien vertegenwoordigd in belangrijke internationale instellingen, zoals de Raad van Europa en de Verenigde Naties. Telkens wanneer er daar resoluties of andere belangrijke teksten over de bescherming van holebi’s en transgenders geagendeerd zijn, toont het Vaticaan zich één van de grootste tegenstanders. De benoeming van Léonard bevestigt deze anti-holebi-keuze”. Çavaria roept de Belgische regering op om in de Raad van Europa en de VN luid en duidelijk op te komen voor holebi- en transgenderrechten.

Bekijk hier het RTL-fragment