Selectieve berichtgeving overKatholieke en Joodse scholen versus homofobie

cavaria,proces leonard,katholiek,jongerenKomt deze kop u bekend voor? Als  holebitransgenderrechten u nauw aan het hart ligt hebt u hem zeker zien passeren. Of toch niet helemaal. Volgens de media waren het niet de katholieke maar de joodse scholen die in de fout gingen. Een staaltje van selectieve berichtgeving, zo bleek later.

Het begon allemaal zo mooi. Robert Voorhamme, Antwerpse schepen van onderwijs en zelf trotse vader van een homozoon, bracht onderwijsmensen bijeen op een studiedag: “Onderzoek wijst uit dat jongeren een eerder negatieve kijk hebben op holebi-seksualiteit. Leerkrachten weten het thema vaak niet goed te integreren in hun lessenpakket. Holebi-jongeren vinden in het secundair onderwijs moeilijker aansluiting bij de school dan hun hetero leeftijdsgenoten.” De studiedag moest eindigen met het plechtig ondertekenen van een charter tegen homofobie in het onderwijs. Prima idee. Het idee van een charter is niet nieuw. Çavaria nam enkele jaren geleden een gelijkaardig initiatief in samenwerking met de sportclubs.  De Vlaamse Sportfederatie ontving hiervoor de homofolieprijs 2009.

Joden terug naar land van herkomst?

Om bizarre redenen verspreidde de pers het verhaal over de joodse scholen die het charter niet willen tekenen. Dergelijke berichten kunnen op Facebook steevast op gespierde taal rekenen. Holebitransgenders kunnen het blijkbaar niet laten om op andere minderheden te schimpen, zeker als het over moslims of joden gaat. charter001.jpg“De joodse organisaties zijn er wel zelf steeds als de kippen bij om te klagen dat ze zich gediscrimineerd voelen, maar zelf anderen discrimineren mag dan weer wel… Tsss! Oeps, en in hun ogen ben ik door deze vaststelling natuurlijk een jodenhater. (…) Nieuwkomers die vrouwen, holebi’s of transgenders als minderwaardig of zelfs “te stenigen” beschouwen zijn wat mij betreft niet welkom. Zij hebben dus de keuze: ofwel hun mening bij stellen (evt via bijscholingscursus) ofwel terug keren naar hun land van herkomst.” Deze weldoordachte zinnen werden gepost door Jo Vansteenkiste, die zich in zijn vrije tijd ook lid van de raad van bestuur van çavaria mag noemen.

Met de felicitaties van het Vlaams Belang

Dat brengt mij naadloos tot bij het Vlaams Belang dat hier twee vliegen in één klap kon slaan. Ze maken er geen geheim van dat ze de joodse gemeenschap heel graag in hun kiezerskorps zouden inlijven en wat gaat er dan makkelijker in dan een scheut homofobie? De ‘Beweging voor Christelijke Solidariteit’ van Philippe Van der Sande en Tanguy Veys verstuurde dezelfde dag nog een persmededeling: “Charter over homoseksualiteit in Antwerpen: vrijheid van onderwijs komt in het gedrang”  Ze feliciteren het joodse schoolnet: “Proficiat, vertegenwoordigers van Joodse scholen, om het charter niet te ondertekenen” en ze roepen het katholiek onderwijs op om het charter ook niet te ondertekenen. “Er is geen nood aan een charter om de scholen aan te zetten om niet te discrimineren”, zegt Philippe Van der Sande, voorzitter van de Beweging voor Christelijke Solidariteit, fractieleider van het VB in de OCMW-raad in Antwerpen en perswoordvoerder van Filip Dewinter. “Geen enkele school discrimineert immers leerlingen op basis van hun seksuele geaardheid.” 

“Nooit de intentie gehad”

Olivier Lins001.jpgWas er dan niemand in de media of in de holebitransgenderbeging die onraad rook? Hoe zou het nog gaan met het katholieke onderwijsnet en hun homofobie? Het antwoord op deze vraag stond te lezen op de website Joods Actueel. Hoofdredacteur Michael Freilich verdedigt de houding van de joodse scholen door erop te wijzen dat ook het katholieke onderwijsnet het charter niet zal ondertekenen. Hij citeert Olivier Lins (foto), woordvoerder van bisschop Bonny: “De scholen van het katholieke net hadden nooit de intentie om het charter van de onderwijsraad mee te ondertekenen.  De katholieke scholen willen verder werken met hun eigen pedagogisch project waarin waarden als diversiteit en respect centraal staan. De katholieke scholen vonden het trouwens geen goed idee om te verwachten dat de verschillende gemeenschappen zich op een dergelijke manier zouden confirmeren met één  bepaald politiek of ideologisch standpunt.”

Vaagheden

Pride2011_026.jpgMerkwaardig toch, dat wat voor iedere holebitransgenderactivist en journalist het eerste is wat je gaat checken over het hoofd wordt gezien. Het is nogal logisch dat het katholiek onderwijs dit charter niet zal tekenen. En toch zwijgt men daarover in alle talen. Ook Robert Voorhamme rept met geen woord over het njet van de katholieke zuil. Sven Pichal debiteert op ATV namens het Roze Huis enkele vaagheden zoals “hard blijven werken blijft nodig”. Het lijkt wel alsof we terug in het katholieke Vlaanderen van de jaren ’30 zitten. Ook toen kregen de joden de schuld van een en ander. Uiteraard verdient de houding van elke school die dergelijke initiatieven afwijst onze kritiek. Maar die paar tientallen joodse scholen zullen de sfeer van homofobie toch niet echt kunnen veranderen. De overgrote meerderheid van de leerlingen die in godsdienstig geïnspireerde scholen zitten doen dat in een katholieke school. Het is nu duidelijk waar ze aan toe zijn. Léonard heeft de touwtjes nog strak in handen.

Iedereen krijgt de kans om de homofobie in de katholieke zuil daadwerkelijk te bestrijden. Immanent organiseert acties tegen de homofobie van Léonard, die blijkbaar door een flink deel van het katholieke onderwijsnet spookt. Vrijdag zijn we met onze ballonnen op de pride in Brugge.

 

“We geven holebi-tieners de boodschap dat ze suicidaal zijn.”

jongeren,scheldwoordenEr zijn van die berichten die je leest met een gevoel van: “dat is nogal logisch”. Maar je bent blij dat er weer eens onderzoek naar gedaan is want zonder wetenschappelijke gegevens is het toch zoveel moeilijker om beleidsmensen te overtuigen dat er iets moet gebeuren. Interessant nieuws uit de VS.

Lesbische, homo- en biseksuele tieners maken vijf keer méér kans op een zelfmoordpoging dan hun heteroseksuele lotgenoten. Wie in een omgeving opgroeit die hen steunt kan er iets beter aan toe zijn. Dat blijkt uit een nieuwe studie. De bevindingen, die op de site van Pediatrics gepubliceerd werden, tonen aan dat lesbische, homo- en biseksuele tieners minder zelfmoord plegen in landen met een hogere zichtbaarheid van holebikoppels, in scholen met een GSA (gay-straight alliance) en een anti-discriminatiebeleid.

Zelfmoordgedrag verminderen

Auteur Mark Hatzenbuehler van de Columbia-universiteit van New York ziet zijn studie als “Een oproep tot actie en het ter beschikking stellen van een handleiding over hoe we kunnen beginnen met het verminderen van zelfmoordgedrag bij holebi-jongeren”.

Holebitieners_zelfmoord_0001Interessant is dat deze studie niet enkel aantoont dat het zelfmoordgedrag meer voorkomt bij holebi-tieners maar ook dat de onderzoekers – in tegenstellling tot vorige studies – in staat zijn om te zien hoe dat komt. Hatzenbuehler gebruikte gegevens die drie jaar geleden werden verzameld bij tieners. Het gaat over gegevens van 30.000 middelbare scholieren, verspreid over het hele grondgebied van de staat Oregon in de 11de graad. Tieners beantwoordden vragen over depressie, alcoholgebruik, hun seksualiteit en hun relatie tot generatiegenoten en familie.

Om de sociale omgeving van de tieners te beoordelen gaf de wetenschapper aan elk van de 34 provincies waar onderzoek gebeurde een score gebaseerd op het aandeel van de holebikoppels die er leven, het percentage van geregistreerde kiezers die voor de Democraten stemmen, de aanwezigheid van gay-straight alliances, anti-discriminatiebeleid en beleid tegen homofoob geweld. Ongeveer 1.400 – dat is 4 à 5 procent – van de ondervraagde tieners identificeerden zich als homo, lesbisch of biseksueel. Uit deze groep gaf 22 procent aan het voorbije jaar een zelfmoordpoging te hebben ondernomen. Dat werd vergeleken met de heteroseksuele tieners, waarvan 4 procent een zelfmoordpoging bleek te hebben ondernomen.

Mythe onderuithalen

Zelfmoorpogingen blijken meer voor te komen bij holebi-tieners die last hebben van depressies en aan binge-drinken doen. Vergelijkbare resultaten vond men bij tieners die te lijden hadden van homofobie door medeleerlingen of fysiek misbruik door een volwassene.

Holebitieners_zelfmoord_0002

Naast al deze factoren speelt de sociale omgeving ook een rol. Tieners die leven in provincies waar de omgeving slecht reageert op homoseksualiteit hebben 20 procent meer kans op zelfmoorgedrag dan leeftijdsgenoten die ergens wonen waar ondersteunend wordt gereageerd. “Dit haalt de mythe onderuit dat holebi zijn inherent is aan zelfmoordgedrag” zegt Mark Hatzenbuehler. De gegevens laten zien dat scholen de sfeer voor holebi-tieners kunnen verbeteren door het nemen van concrete maatregelen en daarmee waarschijnlijk ook het aantal zelfmoordneigingen verminderen. Wat aanvoelt als een individueel probleem waartegen je niet opkunt wordt opgelost door actie en solidariteit.

Verkeerde boodschap

Dr. Ritch Savin-Williams, psycholoog aan de Cornell Universiteit in Ithaca, New York, stelde de opvatting dat holebi-tieners sneller tot zelfmoord overgaan fundamenteel in vraag.  Hij zei dat deze kwestie nog controversiëler is dan uit de studie blijkt. Hij meent dat het zelfmoordgedrag bij holebi-tieners ook beïnvloed wordt door de manier waarop erover wordt gesproken: “We geven hen de boodschap dat ze suicidaal zijn.”  jongeren,scheldwoordenWat niet wil zeggen dat het leven makkelijk is voor deze tieners: “Vele van hun zelfmoorgedachten kunnen worden  toegeschreven aan het gevoel dat holebi’s slachtoffer zijn van homofobie en gekwetst worden.” Ook hij pleit ervoor dat scholen een anti-discriminatiebeleid moeten voeren: “Iedere leerling moet beschermd worden en veilig kunnen leven. Het is de verantwoordelijkheid van de school daarvoor te zorgen. Mijn benadering zou zijn: kijk welke capaciteiten U verplettert door holebi-kinderen niet te beschermen. Ik denk dat dit een groot verlies betekent.” zegt de psycholoog. Hij sluit zich aan bij de voorstellen van zijn collega Hatzenbuehler.

Onlangs kwamen sommige scholen en districten in aanvaring met de wet door gay-straight alliances te verbieden. Het artikel vermeldt scholen in Corpus Christi, een stad in Texas. De naam van de stad doet zoiets al vermoeden…

GSA in Nederland

Holebitieners_zelfmoord_0003

Gay-straight alliances (letterlijk: holebi-hetero allianties) bestaan niet in België maar werken wel met succes in Nederland. Een GSA is een groep van homo- en heteroleerlingen die homoseksualiteit zichtbaar en bespreekbaar maken. De solidariteit van de heteroseksuele medeleerlingen wordt dus tastbaar gemaakt.  Een GSA kan acties opzetten, zoals bijvoorbeeld een postercampagne, zorgen dat er voorlichters van het COC in de klas komen of bijvoorbeeld een debat organiseren. Foto: leden van de GSA op  De Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles uit Fryslân.

Bron: Reuters via The Advocate

Info over GSA in België